Privacy Verklaring AGS Auto Glas Service

AGS Auto Glas Service is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en dragen zorg voor een passende beveiliging. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze Privacy Verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van de persoonsgegevens door AGS Auto Glas Service.
AGS Auto Glas Service, gevestigd aan Kruisbaken 5-F 1505 HS Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.agsautoglas.nl
Kruisbaken 5-F
1505 HS Zaandam
T. 075-6706778
M.D. Goedhart is de Functionaris Gegevensbescherming van AGS Auto Glas Service, te bereiken via info@agsautoglas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AGS Auto Glas Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch - Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agsautoglas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken AGS Auto Glas Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- AGS Auto Glas Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij AGS Auto Glas Service vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

AGS Auto Glas Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang we ze mogen bewaren voor voorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

AGS Auto Glas Service verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AGS Auto Glas Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Binnen de EU

AGS Auto Glas Service verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken AGS Auto Glas Service gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AGS Auto Glas Service en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agsautoglas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AGS Auto Glas Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AGS Auto Glas Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met AGS Auto Glas Service of via info@agsautoglas.nl

Contact

 • AGS Auto Glas Service

      OPENINGSTIJDEN
      Maandag: 0800 - 17.00
      Dinsdag: 0800 - 17.00
      Woensdag: 0800 - 17.00
      Donderdag: 0800 - 17.00
      Vrijdag: 0800 - 17.00
      Zaterdag: WERKPLAATS GESLOTEN
      Zondag: WERKPLAATS GESLOTEN
 • info@agsautoglas.nl
 • 24/7 BEREIKBAAR Tel.: 075-6706778

 • AGS Auto Glas Service
      Kruisbaken 5-F
      (Industriegebied
      Achtersluispolder)
      1505 HS Zaandam
 • info@agsautoglas.nl
 • 075-6706778

AGS Auto Glas Service

web counter
Bezoekers